EIF höll bolagsstämma för år 2020

Onsdagen den 23.6 höll Ekenäs Idrottsförening Ab ordinarie bolagsstämma för verksamhetsåret 2020. EIF Ab är bolaget, som ansvarar för det i herrettan spelanden representationslagets verksamhet.

Bokslutet 2020 visar en ökning i omsättning från ca 267.000 € år 2019 till ca 308.000 € år 2020, en ökning på ca 15% det gågna Korona-året till trots.

– De största orsakerna till tillväxten är det fortsättningsvis ökande intresset för fotboll i regionen, som konkretiseras av att det genomsnittliga åskådarantalet per match har ökat från ca 700 åskådare per match år 2019 till dryga 800 under år 2020. Den andra viktiga komponenten till tillväxten är den ökande tilltron till vår verksamhet hos våra högaktade sponsorer, som valt att fortsätta understöda oss och våra strävanden. Ett superstort tack går till vår publik som till våra sponsorer, utan dem hålls vi inte flytande, berättar Niclas Lindgren, VD för EIF Ab.

Resultatmässigt sett är läget 2020 inte lika lysande som efter 2019. År 2019 gjorde EIF en vinst på ca 25.000€ medan 2020 visare en förlust på dryga 3.000 €.

– I styrelsen fattade vi det beslutet redan från början att prioritet nr. 1 är att se till att den operativa verksamheten, dvs laget och livet runt laget, har sina ekonomiska förutsättningar tryggade. Om det, efter att denna första prioritet tillgodosetts, blir pengar över, så används dom till att ’täcka gamla synder’. Och så har vi gjort. I resultaträkningen för 2020 syns det t.ex. på så sätt att posten för ’Material och tjänster’ ökat från ca 55.000 € år 2019 till 96.000 € år 2020, som i praktiken alltså är att vi har betalat bort gamla skulder. Och det i sin tur syns på sista raden som ett litet minus eller i praktiken ett plus-minus-noll resultat, fortsätter Lindgren.

Som slutkläm på bolagsstämman kunde man konstatera att EIF Ab som ett bolag, sett ur ett ekonomiskt perspektiv, har tillfrisknat och mår hyfsat bra. Den ofantliga skuldbördan som tidigare belastade den vardagliga verksamheten börjar så småningom vara historia och man kan med god tillförsikt börja se framåt. Publiken är återigen välkommen på hemmamatcherna och stödet från samarbetspartners och sponsorer i regionen ser ut att öka. EIF Shopen har öppnat och glasskiosken ångar på i Stallörsparken.

– Såhär ekonomiskt och organisatoriskt sett kanske man vågar säga att vi börjar vara spelklara för Ligan, dvs exakt det vi satt som målsättning när vi började reformarbetet inom EIF 2019. Huruvida resten av den ambitionen blir verklighet är ju naturligtvis fast i laget och deras prestationer på gräsmattan, men det kan tyvärr inte jag eller vi i styrelsen ge några som helst goda råd till, avslutar Lindgren med ett leende.