EIF fotboll AB

På försommaren 2019 inleddes utvecklingsinitiativet, som i folkmun kallats Lådleken, med ett centralt syfte att reda upp ekonomin och professionalisera organisationen och ledarskapet bakom EIFs herrlag. Fram tills idag har fokus varit på att ’sätta det vardagliga i skick’ via bl.a. de 6 st. frivilliga arbetsgrupper med respektive ansvarsområden och utvecklingsuppdrag, som då startades. Nu är det dags att ta nästa steg.

Tack vare arbetsgruppernas idoga arbete börjar det operativa läget inom EIF gradvis stabiliseras och fokus kan nu flyttas från att ’städa’ till att ’bygga’. All energi går inte längre åt till att hålla näsan ovanför ytan utan i takt med att trovärdigheten gradvis ökar, vågar man nu i EIF med tillförsikt börja sikta framåt och uppåt. Ett steg i detta är den nyligen lanserade ambitionen att EIF vill efter säsong 2021 avancera till Ligan, den högsta nivån i nationell fotboll.

Förutom en framgångsrik spelartrupp är kärnan till framgång i Ligan att EIF som organisationen jobbar professionellt och därmed kan skapa och upprätthålla de verksamhetsförutsättningar spel på toppnivå kräver. På samma sätt som spelartruppen måste växa och utvecklas, måste organisationen, arbetssätten och ledarskapet ta rediga kliv framåt. Därför byggs EIFs verksamhetsmodell om från grunden och nya krafter tas in på centrala poster, så att rätta personer kan placeras på rätta positioner.

EIF fotboll AB styrelse

EIF fotboll Ab’s styrelse består av följande medlemmar

Ordförande Magnus Illman

Medlem Mika Niemi

Medlem Peter Danielsson

Medlem Stefan Haglund

Medlem Carl-Johan Lindforss

Medlem Peter Haglund

BOKSLUT 2023

Här hittar du bokslutet för 2023