SLO

Supporters Liaison Officer

Vad är SLO och vad är personens uppgift i en förening? Varför finns SLO:n?

Idag måste alla föreningar som spelar i förbundets serier ha en utnämnd SLO. Det är även ett krav från UEFA att föreningarna skall ha en SLO. På svenska skulle man kunna översätta begreppet till supporterombudsman eller möjligtvis supporterkoordinator.

– SLO ska vara en bro mellan supportrarna och klubben och ska hjälpa till att förbättra dialogen mellan de två parterna.
– SLO informerar supportrar om vilka beslut klubbledningen tagit, och åt andra hållet, kommunicerar supportrarnas åsikter i olika frågor till klubbledningen.
– SLO ansvarar för att bygga relationer, inte bara med olika supportergrupper, utan även med polis och säkerhetsansvariga.
– SLO samverkar med sina SLO-kollegor från andra klubbar inför matcherna i syfte att bidra till att supportrarna ska följa gällande säkerhetsriktlinjer.

I EIF fungerar Peter Haglund som SLO, han nås på:

peter.haglund@ekenasif.fi

044 – 047 1629