Sektionen

EIF fotbollssektion är grundad 1908 och hör till en av Finlands äldsta fotbollsföreningar. EIF är en fostrarförening som har som målsättning att vara den ledande fotbollssföreningen i regionen. Föreningens herrlag har mål att spela i Finlands högsta fotbollsserie Veikkausliiga. I EIF kan Du spela fotboll från ung ålder ända upp till senior ålder. Vi har verksamhet för alla som villl utöva fotboll, oberoende av om det är hobbyfotboll eller tävlingsfotboll.

Historia

Några unga idrottsentusiaster i Ekenäs samlades för över hundra år sedan, närmare bestämt den 15 oktober 1905, till bildandet av Ekenäs IF. Då var det föga troligt att de kunde ana vilken betydelse deras gärning skulle få för det kommande idrottslivet i staden med omnejd.

I dag – ett sekel senare – kan EIF som en vital 110-åring med tillfredsställelse se tillbaka på en tid som fostrare av många framstående idrottsutövare samt en sund ungdom.

Så började det…

Man vet att fotbollsspelet i Finland introducerades av engelska sjömän som besökte Finland på 1800 talet. Och troligen sparkade man finländsk fotboll redan på 1870-talet då sparkboll förekommer på vissa skolors läsordning. Alerta gymnastiklärare i Åbo, Vibor och Sordavala såg i fotbollen en möjlighet att förbättra skolelevernas fysik.

Seminarielektor Carl Poppius pionjär

Kurt Westerholm, författare av Västra Nylands fotbollsdistrikts 50-års historik skriver bl.a. följande:
”Hur och när fotbollen egentligen kom till Västnyland är inte gott att veta. Antagligen kom den på allvar tillsammans med lektor Carl Poppius från Sordavala. Lektor Poppius är en av de mest kända fotbollsprofilerna från spelets barndom i vårt land.”

Carl Poppius var år 1898 anställd som lektor vid läroverket i Sordavala och tog då upp fotbollsspelet på skolans gymnastikprogram. Han skrev också de första fotbollsreglerna i vårt land samt översatte dem till finska. Som källa använde han Victor Balcks ”illustrerad idrottsbok”.

De omfattade 10 punkter av vilka de två första lydde så här:
1) Spelplanens längd är 100 m, dess bredd 50 m. I vardera ända av spelplanen i mitten på gränslinjen reses två 5 långa stänger, ”portar” vars mellanrum är 8 m.
2) Bollen är stor och elastisk (studsande, omkretsen 70 cm)

Lektor Poppius flyttade år 1905 till Ekenäs, där han fick tjänst vid seminariet. Och vad var då naturligare än att han genast satte i gång med att dela med sig av sina kunskaper. En annan känd fotbollsman som ivrade för sporten var Einar Nordström.

Man kan mycket väl tänka sig att ekenäsynglingar som studerade i Helsingfors och Åbo kom i kontakt med fotbollsspelet. För att sedan under sina skolferier spela fotboll i hemstaden.

Så här brokig var klädseln då Ekenäs IF eller ekenäslaget våren 1919 mötte ortens kasernlag (personal från fängelset i Dragsvik) och vann med uddamålet.

Ekenäs IF medlem av Fotbollsförbundet 1907

Ekenäs IF anslöt sig redan år 1907 till Fotbollsförbundet efter att man konstaterat att intresset för fotbollsspelet under hösten 1906 varit ”uppslukande”. Den 20 augusti 1907 ansökte man om medlemskap, vilket också genast godkändes. EIF tilldelas samtidigt en plats i förbundstyrelsen och den besattes av ordförande Einar Nordström.

En kuriositet är att man i Ekenäs förbjöd fotbollsspel på Rådhustorget.

Inom EIF tog man också beslutet att bilda en särskild fotbollssektion. I det hänseendet är fotbollssektionen en föregångare till senare kutym med olika idrottsgrenar uppdelade i sektioner inom föreningen. Vid ett allmänt möte den 6 februari 1908 i folkskolans gymnastiksal godkändes sektionens stadgar. Därigenom firade Ekenäs IF:s fotbollssektion 2018 , en av landets äldsta fotbollssektioner, 110 års jubileum.

Fotbollsektionens uppbyggnad